Ένα έξυπνο αυτοκίνητο πόλης

CITIGO

Live, Play, Go!

Μικρό εξωτερικά για ευκολία στην πόλη, μεγάλο εσωτερικά για ό,τι χρειάζεστε

Go Somewhere!

CITIGO 3D

Από:  9.480 €

Go Somewhere!

CITIGO 5D

Από:  9.883 €

* Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται προωθητική ενέργεια