ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ...

INFOTAINMENT ONLINE ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CARE CONNECT


ΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ


ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ŠKODA Connect


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ SERVICE

Service scheduling is a part of Proactive Service – Care Connect package. Activate your preferred service partner in ŠKODA Connect and your car will inform your favorite authorized service if maintenance or repair will be needed. Simply and Comfortable!

Video above will guide you how to activate Service Scheduling on your vehicle via ŠKODA Connect.

The vehicle with ŠKODA Connect will send the information to your preferred service partner 14 days before service interval (maintenance, oil change) or in case specific warning lights appears on the dashboard panel. Afterwards customer is contacted by preferred service partner through his/her preferred communication channel

After CW 31/2018 your car will be able to transfer information about below stated list of warning lights*.

Warning lights description can be found in Owner's manuals.

*ŠKODA AUTO reserve the right to change the scope of warning lights without any prior notice.