EA189 Diesel Campaign

Συνήθεις ερωτήσεις (FAQs)

1. Πώς μπορώ να μάθω αν το όχημά μου επηρεάζεται;


Όλοι πελάτες, των οποίων τα αυτοκίνητα σχετίζονται με το τεχνικό μέτρο, έλαβαν μία επιστολή, όπως είχε συμφωνηθεί με τις αρχές την Άνοιξη του 2016, με την οποία ενημερώνονται ότι θα χρειαζόταν να αναβαθμιστούν τα οχήματά τους. Μόλις τα τεχνικά μέτρα για ένα μοντέλο είχαν εγκριθεί και ήταν διαθέσιμα, οι πελάτες έλαβαν μια δεύτερη επιστολή, με την οποία παρακαλούνταν να κλείσουν ραντεβού με τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service της επιλογής τους.

Ακόμη, μετά τον Οκτώβριο του 2015 όλοι οι πελάτες στην Ευρώπη είχαν τη δυνατότητα να βρουν πληροφορίες online ή από τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο ή Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service, για το αν το όχημά τους επηρεάζεται. Στη βάση δεδομένων περιλαμβάνονται όλα τα επηρεαζόμενα πρότυπα εκπομπών. Οι άλλες μάρκες του Ομίλου, τα οχήματα των οποίων σχετίζονται με το τεχνικό μέτρο, παρέχουν επίσης σχετικές πληροφορίες στις ιστοσελίδες τους.

Οι βενζινοκινητήρες δεν επηρεάζονται από το θέμα των NOx, διότι ο κινητήρας και τα συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων στους πετρελαιοκινητήρες και τους βενζινοκινητήρες είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Κανένα αυτοκίνητο της ŠKODA το οποίο ταξινομείται πλέον στην Ευρώπη δεν επηρεάζεται από το θέμα των NOx.


2. Το όχημά μου επηρεάζεται. Μπορώ να συνεχίσω να το οδηγώ;


Ναι. Το θέμα των εκπομπών σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά των εκπομπών των οξειδίων του αζώτου (NOx) υπό συνθήκες δοκιμής.

Το θέμα των εκπομπών NOx δεν επηρεάζει το γεγονός, ότι το αυτοκίνητό σας παραμένει ασφαλές και κατάλληλο προς κυκλοφορία. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι τα οχήματα με τους επηρεαζόμενους πετρελαιοκινητήρες του τύπου EA189 αποτελούν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια ως αποτέλεσμα του θέματος των εκπομπών NOx.


3. Το όχημά μου επηρεάζεται. Θα χρεωθώ για την επισκευή;


Όχι, δεν θα χρεωθείτε για την εφαρμογή των τεχνικών μέτρων.

Η ŠKODA θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε ταλαιπωρία, συμπεριλαμβανομένου, αν απαιτείται, να διασφαλίσει την μετακίνησή σας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Η ŠKODA μπορεί να διεξάγει τις εργασίες παράλληλα με όποιο προγραμματισμένο Service έχετε (παρότι σας συνιστούμε να κλείσετε ραντεβού για το τεχνικό μέτρο με την πρώτη ευκαιρία, μόλις είναι διαθέσιμο για το όχημά σας). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εκτέλεση του τεχνικού μέτρου σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service ŠKODA της επιλογή σας.


4. Τι είδους τεχνικά μέτρα αποκατάστασης θα ληφθούν;


Για την πλειονότητα των επηρεαζόμενων παραλλαγών κινητήρων, το τεχνικό μέτρο αποτελείται από μια αναβάθμιση λογισμικού, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα πιο πρόσφατα ευρήματα από τη συνεχιζόμενη εξέλιξη της διαδικασίας καύσης πετρελαίου, όπως, για παράδειγμα, ένα βελτιωμένο πρότυπο ψεκασμού. Ο καθαρός χρόνος εργασίας για αυτό το τεχνικό μέτρο θα είναι περίπου μισή ώρα.

Μόνο στους κινητήρες 1,6 λίτρων θα χρειαστεί επίσης να τοποθετηθεί μια συσκευή που ονομάζεται διορθωτής ροής. Ο χρόνος που απαιτείται για την εφαρμογή των τεχνικών μέτρων είναι λιγότερο από μία ώρα.


5. Ποιες παράμετροι ρυθμίζονται από το λογισμικό;


Το πρώτο συγκεκριμένο μέτρο που παρέχει μεγαλύτερο περιθώριο για τη μείωση των εκπομπών NOx είναι η προσθήκη ενός μετα-ψεκασμού στο αρχικό πρότυπο ψεκασμού (ο λεγόμενος «διαιρεμένος βασικός ψεκασμός»). Ο μετα-ψεκασμός χρησιμοποιεί ένα μέρος του καυσίμου από τη βασικό ψεκασμό, που σημαίνει ότι δεν έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση καυσίμου. Ο μετα-ψεκασμός γίνεται λίγο μετά το βασικό ψεκασμό, παράγει ροπή και οξειδώνει την αιθάλη που δημιουργήθηκε προηγουμένως κατά τη διάρκεια της καύσης απευθείας στον θάλαμο καύσης.

Όσον αφορά στο δεύτερο μέτρο, η βελτίωση της τεχνολογίας Diesel μας επιτρέπει τον ψεκασμό του καυσίμου σε μεγαλύτερη πίεση και με σταθερή αναλογία. Η αυξημένη πίεση ψεκασμού, διασκορπίζει το καύσιμο πιο αποτελεσματικά, παρέχοντας εξ αρχής χαμηλότερα επίπεδα αιθάλης κατά την καύση.


6. Επηρεάζονται οι πετρελαιοκινητήρες EU6 από το θέμα του ελέγχου των εκπομπών NOx;


Όχι, οι πετρελαιοκινητήρες μας EU6 δεν επηρεάζονται από το θέμα των εκπομπών NOx.

Στα οχήματα με πετρελαιοκινητήρες τύπου EA288 που διατίθενται από τον Όμιλο Volkswagen εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο εκπομπών EU6 ή EU 5 δεν απαιτείται η αφαίρεση ή αντικατάσταση λογισμικού. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές.


7. Μπορεί η αναβάθμιση να προκαλέσει ζημιά στο όχημα;


Όχι, η αναβάθμιση δεν μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο όχημα.


8. Είμαι υποχρεωμένος να δεχθώ την εκτέλεση του τεχνικού μέτρου Service στο επηρεαζόμενο όχημά μου (κάποιες δικηγορικές εταιρείες που υποβάλλουν σχετικές αγωγές συνιστούν να το αρνηθείτε); Ποιες θα είναι οι συνέπειες αν δεν προβώ στην εκτέλεση αυτού του μέτρου;


Έχετε υπόψη ότι σε χώρες στις οποίες οι αρμόδιες αρχές κατέστησαν την ανάκληση υποχρεωτική για τον πελάτη, σε περίπτωση που ένας πελάτης αρνηθεί να συμμετέχει στην εντεταλμένη ανάκληση εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, ενδέχεται να υποβληθεί σε κυρώσεις από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, για παράδειγμα, μέσω απόσυρσης ή αναίρεσης της άδειας κυκλοφορίας.


9. Μπορούν τα τεχνικά μέτρα με βάση την ανάκληση να εκτελεστούν από ανεξάρτητα συνεργεία;


Το τεχνικό μέτρο θα διεξαχθεί χωρίς οποιοδήποτε κόστος για τους πελάτες. Ενόψει αυτού του γεγονότος, και λόγω του ότι η Volkswagen AG θα πρέπει να τεκμηριώσει την ορθή υλοποίηση του τεχνικού μέτρου Service στις κυβερνητικές αρχές, οι απαιτούμενες εργασίες θα εκτελεστούν εντός του εξουσιοδοτημένου δικτύου Service ŠKODA, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Οι επιμέρους αγορές συνεχίζουν να διερευνούν περαιτέρω λύσεις, για παράδειγμα, τη συνεργασία με άλλους συνεργάτες ή “κινητικές λύσεις” για μεγάλους πελάτες ή πελάτες με στόλους οχημάτων.


10. Τι θα πρέπει να κάνει ένας πελάτης, αν αγοράσει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει υποβληθεί ακόμη σε αναβάθμιση λογισμικού;


Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο σας Συνεργάτη Service ŠKODA.


11. Πώς θα ειδοποιηθούν, κατ’ αρχάς, οι ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων;


Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο σας Συνεργάτη Service ŠKODA.


12. Είμαι ιδιοκτήτης ενός επηρεαζόμενου οχήματος και ζω σε μία από τις 27 χώρες της ΕΕ. Επέλεξα να μη συμμετέχω στο τεχνικό μέτρο εφαρμογής του λογισμικού. Επιτρέπεται να συνεχίσω να κυκλοφορώ στην Γερμανία (για παράδειγμα κατά τη διάρκεια των εορτών);


Ναι.