ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος λειτουργεί υπό την διαχείριση της Kosmocar Α.Ε. εταιρεία που συστάθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας, εδρεύει Λ.Βουλιαγμένης 566-568, Αργυρούπολη και η οποία εισάγει και διανέμει στην Ελλάδα τα οχήματα της SKODA.

Με την επίσκεψή σας στο Δικτυακό τόπο της Kosmocar Α.Ε., αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα όλους τους παρακάτω όρους:

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Kosmocar Α.Ε. Οποιαδήποτε πληροφορία (κείμενο, εικόνες, γραφικά) περιέχεται στο Δικτυακό τόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για προσωπική (μη εμπορική) χρήση. Είναι παράνομη η με οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του δικτυακού τόπου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Kosmocar Α.Ε.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Δικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία της Kosmocar Α.Ε. ή/και της SKODA ή/και τρίτων. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή, διανομή αυτών χωρίς την έγγραφη άδεια από την Kosmocar Α.Ε. ή/και τρίτων ανάλογα με την περίπτωση.

Ακρίβεια Πληροφοριών

Οι πληροφορίες του δικτυακού τόπου προορίζονται αποκλειστικά για την ενημέρωση των πελατών Kosmocar A.E. και αυτούς που ενδιαφέρονται για τα μοντέλα SKODA, τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της Kosmocar Α.Ε. σχετικά με τα προϊόντα SKODA στην Ελλάδα. Η Kosmocar Α.Ε. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχονται στον Δικτυακό τόπο να είναι πλήρεις, ακριβείς και ενημερωμένες. Η Kosmocar Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής προδιαγραφών, εξοπλισμού, τιμών, τεχνικών χαρακτηριστικών και υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση ή αναγγελία.

Ο Δικτυακός τόπος ενδεχομένως να περιέχει υπερσυνδέσμους προς άλλους Δικτυακούς τόπους οι οποίοι είναι τελείως ανεξάρτητοι. Η Kosmocar Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και τη γνησιότητα του περιεχομένου που περιέχονται σε οποιοδήποτε ανεξάρτητο Δικτυακό τόπο.

Προσωπικά Δεδομένα

Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρείτε μέσω του Δικτυακού τόπου θα χρησιμοποιηθούν από την Kosmocar Α.Ε. για την καλύτερη ενημέρωσή σας και ενδεχομένως για μελλοντική προώθηση προϊόντων, έρευνα αγοράς, έλεγχο δεδομένων πωλήσεων και ενέργειες Marketing. Η Kosmocar Α.Ε. δύναται τηρώντας τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας να αποκαλύψει τα δεδομένα αυτά στην SKODA και στο Επίσημο Δίκτυο Εμπόρων Αυτοκινήτων SKODA για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. Η Kosmocar Α.Ε. εφαρμόζει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να προστατεύσει τα διαχειριζόμενα στοιχεία έναντι μη εξουσιοδοτημένης εργασίας, απώλειας, καταστροφής, και πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Η Kosmocar Α.Ε. δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει και να παρακολουθεί τα στοιχεία που καταχωρούνται στον Δικτυακό τόπο και δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτά. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διαγράφει χωρίς προειδοποίηση ό,τι κρίνεται σκόπιμο.

Συλλογή μη προσωπικών δεδομένων

Κατά την πλοήγησή σας στον Δικτυακό τόπο, ενδέχεται να συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικές. Πληροφορίες που ενδεχομένως εισάγονται αυτόματα στον υπολογιστή σας. Η Kosmocar Α.Ε. για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στην πληροφορία και να δημιουργήσει μία καλύτερη Διαδικτυακή εμπειρία για εσάς ενδεχομένως να αποθηκεύσει πληροφορίες στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγηση με τη μορφή "cookies". Για να περιορίσετε ή να ελέγξετε τα στοιχεία αυτά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις σχετικές επιλογές που παρέχουν οι περισσότεροι Internet Browsers. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης του Internet Browser που χρησιμοποιείτε.

Περιορισμένη ευθύνη

Η Kosmocar Α.Ε. αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει αμέσως ή εμμέσως, τυχαία ή κατά συνέπεια, ή με οποιοδήποτε τρόπο σχετιζόμενη με την πρόσβαση ή τη χρήση του Δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένης, χωρίς όμως να περιορίζεται, οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας προκληθεί από ιούς που μπορούν να επηρεάσουν τον εξοπλισμό σας (Η/Υ) ή την εγκυρότητα των πληροφοριών που αποκτήσατε μέσω του Δικτυακού Τόπου.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Ο Δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς αναφορικά με το Δικτυακό τόπο θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστική δικαιοδοσία θα έχουν τα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.