Για υποβολή αιτημάτων ένταξης στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service της KOSMOCAR A.E., παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον κ. M. Ντούφα, Προϊστάμενο Ανάπτυξης Δικτύου:

Τηλ.: 210 9981333

Fax: 210 9981211

Email: marnto@kosmocar.gr