Για υποβολή αιτημάτων ένταξης στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service της KOSMOCAR A.E., παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τον κ. Σ. Λιάπη, Προϊστάμενο Ανάπτυξης Δικτύου:

Τηλ.: 210 9981337

Fax: 210 9981211

Email: stavros.liapis@kosmocar.gr