Τι είναι το WLTP;

Το WLTP είναι ένα παγκόσμιο εναρμονισμένο πρότυπο για τον καθορισμό των επιπέδων εκπομπών CO2 και άλλων ρύπων στα ελαφρά οχήματα, καθώς και της κατανάλωσης καυσίμου ενέργειάς τους.

Γιατί χρειάζεται το WLTP;

Επειδή το NEDC (New European Driving Cycle - Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης) – ο τρέχων κύκλος μέτρησης που επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά το 1997 – έχει δεχτεί μακροχρόνιες κριτικές από ειδικούς και από το κοινό για τα μη ρεαλιστικά δεδομένα που παρέχει (ο κύκλος δοκιμών είναι πολύ επιεικής, δεν ανταποκρίνεται στις τρέχουσες συνθήκες κυκλοφορίας και δεν λαμβάνει υπόψη προαιρετικό εξοπλισμό).

Τι τιμές παρέχει το WLTP;

Ο νέος κύκλος δοκιμών WLTP παρέχει πιο ρεαλιστικές τιμές για την κατανάλωση και τις εκπομπές CO2. Ο νέος κύκλος οδήγησης WLTP είναι πιο γρήγορος, καλύπτει μεγαλύτερη απόσταση και είναι πιο δυναμικός συγκριτικά με το NEDC και λαμβάνει υπόψη προαιρετικό εξοπλισμό.

Πότε ξεκίνησε η Škoda να τον εφαρμόζει;

Το WLTP ισχύει από 1η Σεπτεμβρίου του 2017. Έκτοτε όλοι οι νέοι τύποι οχημάτων χρειάζονται τιμές WLTP (αυτό ισχύει μόνο για τις εγκρίσεις τύπου νέων οχημάτων). Από 1η Σεπτεμβρίου του 2018 όλα τα νέα οχήματα θα χρειάζονται τιμές WLTP.

Ποιες χώρες εφαρμόζουν το WLTP;

Λεζάντα χάρτη:

Πράσινο - Ευρωπαϊκή Ένωση (27 χώρες)

Γκρι ανοιχτό – Λοιπές 4 ευρωπαϊκές χώρες (Ελβετία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ισλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο)

Μαύρο - Υποψήφιες προς ένταξη χώρες: Τουρκία (το WLTP ισχύει για εισαγόμενα οχήματα, για οχήματα εγχώριας παραγωγής ισχύει το NEDC), Ισραήλ και απόμερες περιοχές της ΕΕ (ακόμα ασαφές): Ρεϋνιόν, Μαρτινίκα, Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Άγιος Μαρτίνος, Μαγιότ

Γκρι σκούρο - Μερική εφαρμογή: Νότια Κορέα, Ιαπωνία (WLTP χωρίς «εξαιρετικά υψηλή» φάση κύκλου δοκιμών), Ινδία, Κίνα (μόνο εκπομπές CO2, για τιμές κατανάλωσης χρησιμοποιείται το NEDC)

Σύγκριση WLTP-NEDC

• Περίπου 50% μεγαλύτερη διάρκεια κύκλου • Πάνω από διπλάσια απόσταση κύκλου • 131 km/h – υψηλότερη μέγιστη ταχύτητα • 47 km/h – υψηλότερη μέση ταχύτητα • Μισός χρόνος ρελαντί

Αναλυτικά…

Το WLTP προϋποθέτει μεγαλύτερη μάζα ελέγχου οχημάτων (15% του μέγιστου ωφέλιμου φορτίου του οχήματος).

Χρονοδιάγραμμα

Το WLTP είναι πιο ολοκληρωμένο NEDC

Το WLTP λαμβάνει υπόψη πρόσθετο εξοπλισμό, π.χ. μεγαλύτεροι τροχοί, GPS και αεροτομές. Η επίδραση στις εκπομπές CO₂ και στην κατανάλωση μετριέται με τον αντίκτυπο που έχει ο εξοπλισμός στην αντίσταση κύλισης, στην αεροδυναμική και στο βάρος.

RDE και PEMS

Εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE)

Το RDE σημαίνει Real Driving Emissions (Εκπομπές σε Πραγματικές Συνθήκες Οδήγησης) και περιγράφει τη διαδικασία δοκιμών υπό πραγματικές συνθήκες, δηλ. διενεργείται στον δρόμο παρά σε τυποποιημένες συνθήκες δοκιμών στο εργαστήριο ελέγχου, όπως συμβαίνει στο WLTP. Η οδηγία WLTP λαμβάνει υπόψη τις εκπομπές RDE κατά την εξακρίβωση των τιμών στα εν χρήση οχήματα.

Φορητό σύστημα μέτρησης εκπομπών (PEMS)

Στις δοκιμές RDE, οι εκπομπές καυσαερίων – NOx (οξείδια του αζώτου), σωματίδια (λεπτόκοκκη σκόνη) και άλλοι ρύποι – μετριούνται κατά την πραγματική οδήγηση στον δρόμο με τη χρήση ενός φορητού συστήματος μέτρησης εκπομπών (PEMS).