Αυτή η σελίδα είναι συμπληρωματική της προηγούμενης. Κάντε click για να επιστρέψετε.
Škoda Easy Driving

Συχνές ερωτήσεις

Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα Škoda Easy Driving;

Με το νέο πρόγραμμα Škoda Easy Driving θα μπείτε στον συναρπαστικό κόσμο της Škoda εύκολα, γρήγορα και απλά, αφού όλα περιλαμβάνονται σε μία μηνιαία δόση!

Πώς μπορώ να αποκτήσω ένα αυτοκίνητο με μίσθωση;

Με τον πιο άμεσο και εύκολο τρόπο! Απλά απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα του Δικτύου Škoda πανελλαδικά και εμπιστευτείτε τους έμπειρους και άριστα εκπαιδευμένους πωλητές, από τους οποίους θα λάβετε τη σχετική προσφορά, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις επιθυμίες σας.

Εφόσον αποδεχθείτε την προσφορά, η Volkswagen Financial Services θα ελέγξει την πιστοληπτική σας ικανότητα, με βάση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, και με την ολοκλήρωση της έγκρισης, θα υπογράψετε Ιδιωτικό Συμφωνητικό, καταθέτοντας τη συμφωνηθείσα προκαταβολή ώστε ακολούθως να προχωρήσουμε στην παραγγελία του οχήματός σας.

Μόλις παραλάβετε το όχημά σας, θα ενεργοποιηθεί και το πρόγραμμα.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα Škoda Easy Driving;

Σε όλους! Πιο συγκεκριμένα, σε ιδιώτες (μισθωτούς, φυσικά πρόσωπα, συνταξιούχους), σε ελεύθερους επαγγελματίες, σε ατομικές επιχειρήσεις αλλά και σε εταιρείες κάθε μορφής (ΑΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα μου επιλέγοντας τη μακροχρόνια μίσθωση;

- Ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο.

- Προϋπολογισμός εξόδων.

- Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ασφάλειας, συντήρησης, επισκευής, αποκλειστικά μέσω του πανελλαδικού Δικτύου των Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων Škoda.

- Οικονομικό συμφέρον από τη λογιστική απεικόνιση σε σχέση με την αγορά και χρήση ενός αυτοκινήτου ως παγίου.

- Ενίσχυση της ρευστότητας.

- Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.

- Μεταφορά του ρίσκου στην εταιρεία μίσθωσης.

- Ανανέωση με άλλο όχημα στη λήξη της μίσθωσης.

Ποια η διαφορά του Leasing με τo Auto Credit (Baloon);

Η βασική διαφορά είναι ότι με τη χρηματοδότηση Auto Credit το όχημα είναι στην κατοχή του πελάτη από την αρχή. Αντίθετα, με τη μίσθωση το αυτοκίνητο παραμένει, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, στην ιδιοκτησία της VWFS Hellas ΑΕ.

Και στις δύο περιπτώσεις (Leasing και Auto Credit) περιλαμβάνονται κόστη για ασφάλεια, επέκταση εγγύησης και service.

Στο τέλος της διάρκειας και των 2 προγραμμάτων, έχετε τη δυνατότητα να κρατήσετε το αυτοκίνητο αποπληρώνοντας την τελευταία δόση Balloon, για τη Χρηματοδότηση Auto Credit ή την προσυμφωνημένη αξία επαναγοράς, για το Leasing.