Αυτή η σελίδα είναι συμπληρωματική της προηγούμενης. Κάντε click για να επιστρέψετε.
MyŠkoda App

Κατάσταση Οχήματος

• Η Κατάσταση Οχήματος σάς επιτρέπει να ελέγχετε αν το αυτοκίνητο είναι κλειδωμένο ή όχι. Μπορείτε επίσης να ελέγχετε τα φώτα, τα παράθυρα και τις πόρτες.

• Το αυτοκίνητο μπορεί να ξεκλειδωθεί και να κλειδωθεί απομακρυσμένα. (Δεν υποστηρίζεται στο Enyaq.)