Αυτή η σελίδα είναι συμπληρωματική της προηγούμενης. Κάντε click για να επιστρέψετε.

Convenience Plus

• KESSY Advanced
• Συναγερμός
• Ηλεκτρικό άνοιγμα καπό χώρου αποσκευών με εικονικό πεντάλ
• Φωτισμός χώρου αποσκευών - 2 λαμπτήρες
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού και συνοδηγού
• Εφεδρικός τροχός ανάγκης εξοικονόμησης χώρου
• Ηχοσύστημα Canton