Αυτή η σελίδα είναι συμπληρωματική της προηγούμενης. Κάντε click για να επιστρέψετε.
MyŠkoda App

Στοιχεία διαδρομής για θερμικό όχημα

• Μπορείτε να ελέγξετε γρήγορα τον τρόπο οδήγησής σας με δεδομένα όπως η κατανάλωση καυσίμου, η μέση ταχύτητα, η απόσταση και ο χρόνος μετακίνησής σας.

• Οδηγώντας ένα αυτοκίνητο που διαθέτει κινητήρα εσωτερικής καύσης, μπορείτε να ελέγχετε τα έξοδα της κάθε σας μετακίνησης. Απλά συμπληρώστε το κόστος καυσίμων στην εφαρμογή και έχετε πλήρη εικόνα.

• Ενημερωθείτε σε εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια βάση βλέποντας τη σχετική αναφορά των στοιχείων διαδρομής σας.

(Διατίθεται επί του παρόντος μόνο για οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.)