Αυτή η σελίδα είναι συμπληρωματική της προηγούμενης. Κάντε click για να επιστρέψετε.
MyŠkoda App

Σημείο Στάθμευσης

• Η τρέχουσα θέση του αυτοκινήτου μπορεί να προβληθεί στο χάρτη.

• Η λειτουργία «Κορνάρισμα και Φλας» διευκολύνει την εύρεση του αυτοκινήτου σας.