Αυτή η σελίδα είναι συμπληρωματική της προηγούμενης. Κάντε click για να επιστρέψετε.
MyŠkoda App

Απομακρυσμένη Φόρτιση

• Ελέγξτε την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και την αυτονομία του οχήματος σας.

• Δείτε πληροφορίες σχετικά με τη φόρτιση, όπως την ισχύ φόρτισης και τον υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε το όριο φόρτισής του οχήματος όποτε χρειαστεί.

• Ενεργοποιήστε πρόσθετες ρυθμίσεις φόρτισης, όπως το «Battery Care Mode», το όριο φόρτισης που θέλετε να ορίσετε και την απασφάλιση του καλωδίου, σύμφωνα με τις ανάγκες σας