Αυτή η σελίδα είναι συμπληρωματική της προηγούμενης. Κάντε click για να επιστρέψετε.
MyŠkoda App

Αναφορά Οχήματος Προγραμματισμός Service

• Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι προειδοποιητικές λυχνίες στην οθόνη του αυτοκινήτου σας; Με ένα κλικ μπαίνετε στην εφαρμογή και έχετε όλη την πληροφορία στα χέρια σας.

• Θέλετε να κάνετε την καθημερινότητά σας πιο απλή; Επιλέξτε τον Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service που εσείς θέλετε, έτσι ώστε να σας υπενθυμίζει τις εργασίες συντήρησης που θα πρέπει να γίνουν στο αυτοκίνητό σας.