Αυτή η σελίδα είναι συμπληρωματική της προηγούμενης. Κάντε click για να επιστρέψετε.
Τελευταία ενημέρωση: 9 Μαΐου, 2024

Διαθέσιμες ενημερώσεις

Αυτοκίνητα με ME 3.0

ME 3.0.3*

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει μικρές βελτιστοποιήσεις, όπως η ενημέρωση του λογισμικού της μονάδας ελέγχου του ηλεκτροκινητήρα, για αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν με την έκδοση λογισμικού ME 3.0. Η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης αποτελεί προαπαιτούμενο για περαιτέρω ενημερώσεις Over-the-Air (π.χ., την ME 3.0.7*).

Εφαρμογή από**: Δεκέμβριος 2022

ME 3.0.7*

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει μικρές βελτιστοποιήσεις, όπως η ενημέρωση της μονάδας ελέγχου και των διαγνωστικών της μπαταρίας υψηλής τάσης, με τις οποίες θα παρέχεται η δυνατότητα γρηγορότερης αναγνώρισης της αυξημένης αυτοεκφόρτισης των στοιχείων της μπαταρίας. Η ενημέρωση προβλέπεται για αυτοκίνητα τα οποία κατασκευάστηκαν με την έκδοση λογισμικού ME 3.0 ή έλαβαν την αναβάθμιση ME 3.0 μέσω Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη Service Škoda.

Εφαρμογή από**: Ιούνιος 2023

Αυτοκίνητα με ME 3.1

ME 3.1b*

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει μικρές βελτιστοποιήσεις, όπως της εκτεταμένης διάγνωσης της μπαταρίας υψηλής τάσης, με τις οποίες θα παρέχεται η δυνατότητα γρηγορότερης αναγνώρισης της αυξημένης αυτοεκφόρτισης των στοιχείων της μπαταρίας. Η ενημέρωση προβλέπεται για αυτοκίνητα τα οποία κατασκευάστηκαν με την έκδοση λογισμικού ME 3.1.

Εφαρμογή από**: Αύγουστος 2023

Αυτοκίνητα με ME 3.2

ME 3.2b*

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει μικρές βελτιστοποιήσεις, όπως της εκτεταμένης διάγνωσης της μπαταρίας υψηλής τάσης, με τις οποίες θα παρέχεται η δυνατότητα γρηγορότερης αναγνώρισης της αυξημένης αυτοεκφόρτισης των στοιχείων της μπαταρίας. Η ενημέρωση προβλέπεται για αυτοκίνητα τα οποία κατασκευάστηκαν με την έκδοση λογισμικού ME 3.2.

Εφαρμογή από**: Αύγουστος 2023

Βελτιστοποιήσεις λογισμικού ME 3.2

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει μικρές βελτιστοποιήσεις, όπως η ενημέρωση του λογισμικού της μονάδας ελέγχου του ηλεκτροκινητήρα. Η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης αποτελεί προαπαιτούμενο για περαιτέρω ενημερώσεις Over-the-Air. Αυτή η ενημέρωση προβλέπεται για αυτοκίνητα με τετρακίνηση, με την έκδοση λογισμικού ME 3.2.

Εφαρμογή από**: Οκτώβριος 2023

ME 3.2.1

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει μικρές βελτιστοποιήσεις στη λειτουργικότητα του οχήματός σας, όπως ενημέρωση της μονάδας ελέγχου για την εφαρμογή μέτρων σταθεροποίησης για προσεχείς ενημερώσεις Over-the-Air. Εάν το όχημα είναι εξοπλισμένο με Area View, τότε η λειτουργία θα σταθεροποιηθεί. Η ενημέρωση προβλέπεται για αυτοκίνητα με την έκδοση λογισμικού ME 3.2.

Εφαρμογή από**: Απρίλιος 2024

Ενημέρωση 3.2 PWR

Με αυτήν την ενημέρωση, γίνεται τροποποίηση στο λογισμικό της μονάδας ελέγχου του ηλεκτροκινητήρα. Η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης αποτελεί προαπαιτούμενο για μελλοντικές ενημερώσεις Over-the-Air, οι οποίες θα φέρουν νέες βελτιώσεις στο όχημα. Η ενημέρωση προβλέπεται για αυτοκίνητα με την έκδοση λογισμικού ME 3.2, στα οποία έγινε με επιτυχία η εγκατάσταση όλων των προηγούμενων ενημερώσεων OTA (όπως της 3.2.1).

Εφαρμογή από**: Μάιος 2024

Αυτοκίνητα με ME 3.4

Βελτιστοποιήσεις λογισμικού ME 3.4

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει μικρές βελτιστοποιήσεις, όπως η ενημέρωση της μονάδας ελέγχου του ηλεκτροκινητήρα. Η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης αποτελεί προαπαιτούμενο για περαιτέρω ενημερώσεις Over-the-Air. Αυτή η ενημέρωση προβλέπεται για αυτοκίνητα με τετρακίνηση, με την έκδοση λογισμικού ME 3.4.

Εφαρμογή από**: Ιανουάριος 2024

ME 3.4.1

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει μικρές βελτιστοποιήσεις στη λειτουργικότητα του οχήματός σας, όπως μια ενημέρωση της μονάδας ελέγχου για την εφαρμογή μέτρων σταθεροποίησης για προσεχείς ενημερώσεις Over-the-Air. Η ενημέρωση προβλέπεται για αυτοκίνητα με την έκδοση λογισμικού ME 3.4.

Εφαρμογή από**: Απρίλιος 2024

Ενημέρωση 3.4 PWR

Με αυτήν την ενημέρωση, γίνεται τροποποίηση του λογισμικού της μονάδας ελέγχου του ηλεκτροκινητήρα. Η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης αποτελεί προαπαιτούμενο για μελλοντικές ενημερώσεις Over-the-Air, οι οποίες θα φέρουν νέες βελτιώσεις στο όχημα. Η ενημέρωση προβλέπεται για αυτοκίνητα με την έκδοση λογισμικού ME 3.4, στα οποία έγινε με επιτυχία η εγκατάσταση όλων των προηγούμενων ενημερώσεων OTA (όπως της 3.4.1).

Εφαρμογή από**: Μάιος 2024

* Η έκδοση λογισμικού που εμφανίζεται στο αυτοκίνητο, ενδέχεται να διαφέρει από την έκδοση που αναφέρεται εδώ. Το λεπτομερές εύρος της ενημέρωσης υπάρχει στις ενημερώσεις (release notes) στο αυτοκίνητο.

** Οι ενημερώσεις εφαρμόζονται σταδιακά. Γι’ αυτό, οι ημερομηνίες εφαρμογής είναι ενδεικτικές. Μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε χώρας.