Αυτή η σελίδα είναι συμπληρωματική της προηγούμενης. Κάντε click για να επιστρέψετε.
Over-the-Air Αναβαθμίσεις

Λειτουργικοί περιορισμοί

Škoda Connect

Οι Over-the-Air ενημερώσεις αποστέλλονται στο όχημα μέσω της υπηρεσίας Škoda Connect: Online Ενημέρωση Συστήματος (Online System Update). Μια Over-the-Air ενημέρωση μπορεί να αποσταλεί στο όχημα μόνο εάν:

• Το όχημα έχει έναν βασικό χρήστη, οπότε σε αυτήν την περίπτωση το όχημα είναι ορατό στο MyŠkoda για τον βασικό χρήστη και ο βασικός χρήστης είναι ορατός στο όχημα (Μενού -> Χρήστες).
• Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία online (ON) στις ρυθμίσεις προσωπικού απορρήτου (Μενού -> Χρήστες -> Ρυθμίσεις). 

Κλείδωμα

Το όχημα δεν μπορεί να οδηγηθεί.

Πρέπει να βγείτε από το όχημα και να το κλειδώσετε, για να αρχίσει η εγκατάσταση:

• Αν το όχημα δεν κλειδωθεί εντός δέκα λεπτών μετά από την πίεση του κουμπιού εγκατάστασης, δεν ολοκληρώνεται η ενημέρωση.
• Αν επαναπροσεγγίσετε και ξεκλειδώσετε πάλι το όχημα, πρέπει να το ξανακλειδώσετε εντός δύο λεπτών, διαφορετικά δεν ολοκληρώνεται η ενημέρωση. Αυτό ισχύει επίσης, εφόσον είναι ενεργή η λειτουργία «Αυτόματο ξεκλείδωμα όταν το κλειδί προσεγγίζει το όχημα».

Το Kessy locking/unlocking του οχήματος είναι απενεργοποιημένο, ο (κεντρικός) τηλεχειρισμός λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Το σύστημα Safelock δεν θα είναι ενεργοποιημένο (η πόρτα μπορεί ωστόσο να ανοίξει από μέσα).

Το Comfort opening είναι απενεργοποιημένο (το κεντρικό κλείδωμα θα είναι ξεκλείδωτο αλλά τα παράθυρα παραμένουν κλειστά).

Η λειτουργία Coming/Leaving Home δεν θα είναι ενεργοποιημένη (όλα τα φώτα παραμένουν σβηστά).

Ο συναγερμός είναι απενεργοποιημένος, η λυχνία LED στις πόρτες εξακολουθεί να αναβοσβήνει (μέχρι να ενημερωθεί η μνήμη flash του εγκεφάλου θυρών).

Φόρτιση

Όταν η φόρτιση είναι ενεργή, το κουμπί εγκατάστασης δεν είναι διαθέσιμο.

Όταν η ενημέρωση είναι ενεργή, η φόρτιση δεν θα είναι ενεργή.

Αν το όχημα είναι συνδεδεμένο στο Wallbox – η διαδικασία φόρτισης θα ξεκινήσει αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της Over-the-Air Update.

Αν το όχημα είναι συνδεδεμένο σε δημόσιο σταθμό φόρτισης με επαλήθευση ταυτότητας - η διαδικασία φόρτισης ΔΕΝ θα ξεκινήσει μετά την Over-the-Air Update.