Αυτή η σελίδα είναι συμπληρωματική της προηγούμενης. Κάντε click για να επιστρέψετε.

Assisted Drive

• Adaptive/Predictive Cruise Control
• Crew Protect Assist - Υποβοήθηση προστασίας επιβατών (μπροστά και πίσω)
• Emergency Assist και Traffic Jam Assist
• Τιμόνι με HOD (hands Off Detection)