Αυτή η σελίδα είναι συμπληρωματική της προηγούμενης. Κάντε click για να επιστρέψετε.

Convenience

• KESSY Advanced
• Συναγερμός
• Ηλεκτρικό άνοιγμα καπό χώρου αποσκευών
• Φωτισμός χώρου αποσκευών - 2 λαμπτήρες
• Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού