Αυτή η σελίδα είναι συμπληρωματική της προηγούμενης. Κάντε click για να επιστρέψετε.

Technology 13"

• Σύστημα infotainment Škoda navigation 13"
• Navigation
• Καθαριστικό οθόνης