Αυτή η σελίδα είναι συμπληρωματική της προηγούμενης. Κάντε click για να επιστρέψετε.

Winter

• Θερμαινόμενα μπροστινά και πίσω καθίσματα
• Θερμαινόμενο τιμόνι
• Θερμαινόμενο παρμπρίζ