EA189 Diesel Campaign

Συνήθεις ερωτήσεις (FAQs)

1. Πώς μπορώ να μάθω αν το όχημά μου επηρεάζεται;


Όλοι πελάτες, των οποίων τα αυτοκίνητα σχετίζονται με το τεχνικό μέτρο, έλαβαν μία επιστολή, όπως είχε συμφωνηθεί με τις αρχές την Άνοιξη του 2016, με την οποία ενημερώνονται ότι θα χρειαζόταν να αναβαθμιστούν τα οχήματά τους. Μόλις τα τεχνικά μέτρα για ένα μοντέλο είχαν εγκριθεί και ήταν διαθέσιμα, οι πελάτες έλαβαν μια δεύτερη επιστολή, με την οποία παρακαλούνταν να κλείσουν ραντεβού με τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service της επιλογής τους.

Ακόμη, μετά τον Οκτώβριο του 2015 όλοι οι πελάτες στην Ευρώπη είχαν τη δυνατότητα να βρουν πληροφορίες online ή από τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο ή Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service, για το αν το όχημά τους επηρεάζεται. Στη βάση δεδομένων περιλαμβάνονται όλα τα επηρεαζόμενα πρότυπα εκπομπών. Οι άλλες μάρκες του Ομίλου, τα οχήματα των οποίων σχετίζονται με το τεχνικό μέτρο, παρέχουν επίσης σχετικές πληροφορίες στις ιστοσελίδες τους.

Οι βενζινοκινητήρες δεν επηρεάζονται από το θέμα των NOx, διότι ο κινητήρας και τα συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων στους πετρελαιοκινητήρες και τους βενζινοκινητήρες είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους. Κανένα αυτοκίνητο της ŠKODA το οποίο ταξινομείται πλέον στην Ευρώπη δεν επηρεάζεται από το θέμα των NOx.


2. Το όχημά μου επηρεάζεται. Μπορώ να συνεχίσω να το οδηγώ;


Ναι. Το θέμα των εκπομπών σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά των εκπομπών των οξειδίων του αζώτου (NOx) υπό συνθήκες δοκιμής.

Το θέμα των εκπομπών NOx δεν επηρεάζει το γεγονός, ότι το αυτοκίνητό σας παραμένει ασφαλές και κατάλληλο προς κυκλοφορία. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι τα οχήματα με τους επηρεαζόμενους πετρελαιοκινητήρες του τύπου EA189 αποτελούν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια ως αποτέλεσμα του θέματος των εκπομπών NOx.


3. Το όχημά μου επηρεάζεται. Θα χρεωθώ για την επισκευή;


Όχι, δεν θα χρεωθείτε για την εφαρμογή των τεχνικών μέτρων.

Η ŠKODA θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε ταλαιπωρία, συμπεριλαμβανομένου, αν απαιτείται, να διασφαλίσει την μετακίνησή σας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Η ŠKODA μπορεί να διεξάγει τις εργασίες παράλληλα με όποιο προγραμματισμένο Service έχετε (παρότι σας συνιστούμε να κλείσετε ραντεβού για το τεχνικό μέτρο με την πρώτη ευκαιρία, μόλις είναι διαθέσιμο για το όχημά σας). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εκτέλεση του τεχνικού μέτρου σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service ŠKODA της επιλογή σας.


4. Τι είδους τεχνικά μέτρα αποκατάστασης θα ληφθούν;


Για την πλειονότητα των επηρεαζόμενων παραλλαγών κινητήρων, το τεχνικό μέτρο αποτελείται από μια αναβάθμιση λογισμικού, στην οποία συμπεριλαμβάνονται τα πιο πρόσφατα ευρήματα από τη συνεχιζόμενη εξέλιξη της διαδικασίας καύσης πετρελαίου, όπως, για παράδειγμα, ένα βελτιωμένο πρότυπο ψεκασμού. Ο καθαρός χρόνος εργασίας για αυτό το τεχνικό μέτρο θα είναι περίπου μισή ώρα.

Μόνο στους κινητήρες 1,6 λίτρων θα χρειαστεί επίσης να τοποθετηθεί μια συσκευή που ονομάζεται διορθωτής ροής. Ο χρόνος που απαιτείται για την εφαρμογή των τεχνικών μέτρων είναι λιγότερο από μία ώρα.


5. Ποιες παράμετροι ρυθμίζονται από το λογισμικό;


Το πρώτο συγκεκριμένο μέτρο που παρέχει μεγαλύτερο περιθώριο για τη μείωση των εκπομπών NOx είναι η προσθήκη ενός μετα-ψεκασμού στο αρχικό πρότυπο ψεκασμού (ο λεγόμενος «διαιρεμένος βασικός ψεκασμός»). Ο μετα-ψεκασμός χρησιμοποιεί ένα μέρος του καυσίμου από τη βασικό ψεκασμό, που σημαίνει ότι δεν έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση καυσίμου. Ο μετα-ψεκασμός γίνεται λίγο μετά το βασικό ψεκασμό, παράγει ροπή και οξειδώνει την αιθάλη που δημιουργήθηκε προηγουμένως κατά τη διάρκεια της καύσης απευθείας στον θάλαμο καύσης.

Όσον αφορά στο δεύτερο μέτρο, η βελτίωση της τεχνολογίας Diesel μας επιτρέπει τον ψεκασμό του καυσίμου σε μεγαλύτερη πίεση και με σταθερή αναλογία. Η αυξημένη πίεση ψεκασμού, διασκορπίζει το καύσιμο πιο αποτελεσματικά, παρέχοντας εξ αρχής χαμηλότερα επίπεδα αιθάλης κατά την καύση.


6. Επηρεάζονται οι πετρελαιοκινητήρες EU6 από το θέμα του ελέγχου των εκπομπών NOx;


Όχι, οι πετρελαιοκινητήρες μας EU6 δεν επηρεάζονται από το θέμα των εκπομπών NOx.

Στα οχήματα με πετρελαιοκινητήρες τύπου EA288 που διατίθενται από τον Όμιλο Volkswagen εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο εκπομπών EU6 ή EU 5 δεν απαιτείται η αφαίρεση ή αντικατάσταση λογισμικού. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχές.


7. Μπορεί η αναβάθμιση να προκαλέσει ζημιά στο όχημα;


Όχι, η αναβάθμιση δεν μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο όχημα.


8. Είμαι υποχρεωμένος να δεχθώ την εκτέλεση του τεχνικού μέτρου Service στο επηρεαζόμενο όχημά μου (κάποιες δικηγορικές εταιρείες που υποβάλλουν σχετικές αγωγές συνιστούν να το αρνηθείτε); Ποιες θα είναι οι συνέπειες αν δεν προβώ στην εκτέλεση αυτού του μέτρου;


Έχετε υπόψη ότι σε χώρες στις οποίες οι αρμόδιες αρχές κατέστησαν την ανάκληση υποχρεωτική για τον πελάτη, σε περίπτωση που ένας πελάτης αρνηθεί να συμμετέχει στην εντεταλμένη ανάκληση εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου, ενδέχεται να υποβληθεί σε κυρώσεις από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, για παράδειγμα, μέσω απόσυρσης ή αναίρεσης της άδειας κυκλοφορίας.


9. Μπορούν τα τεχνικά μέτρα με βάση την ανάκληση να εκτελεστούν από ανεξάρτητα συνεργεία;


Το τεχνικό μέτρο θα διεξαχθεί χωρίς οποιοδήποτε κόστος για τους πελάτες. Ενόψει αυτού του γεγονότος, και λόγω του ότι η Volkswagen AG θα πρέπει να τεκμηριώσει την ορθή υλοποίηση του τεχνικού μέτρου Service στις κυβερνητικές αρχές, οι απαιτούμενες εργασίες θα εκτελεστούν εντός του εξουσιοδοτημένου δικτύου Service ŠKODA, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Οι επιμέρους αγορές συνεχίζουν να διερευνούν περαιτέρω λύσεις, για παράδειγμα, τη συνεργασία με άλλους συνεργάτες ή “κινητικές λύσεις” για μεγάλους πελάτες ή πελάτες με στόλους οχημάτων.


10. Τι θα πρέπει να κάνει ένας πελάτης, αν αγοράσει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει υποβληθεί ακόμη σε αναβάθμιση λογισμικού;


Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο σας Συνεργάτη Service ŠKODA.


11. Πώς θα ειδοποιηθούν, κατ’ αρχάς, οι ιδιοκτήτες των επηρεαζόμενων οχημάτων;


Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο σας Συνεργάτη Service ŠKODA.


12. Είμαι ιδιοκτήτης ενός επηρεαζόμενου οχήματος και ζω σε μία από τις 27 χώρες της ΕΕ. Επέλεξα να μη συμμετέχω στο τεχνικό μέτρο εφαρμογής του λογισμικού. Επιτρέπεται να συνεχίσω να κυκλοφορώ στην Γερμανία (για παράδειγμα κατά τη διάρκεια των εορτών);


Ναι.


13. Σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ, αν το αυτοκίνητό μου παρουσιάσει πρόβλημα μετά την εφαρμογή των τεχνικών μέτρων;


Οι επηρεαζόμενοι πελάτες μπορούν να είναι σίγουροι ότι τα τεχνικά μέτρα θα υλοποιηθούν με επιτυχία και ότι η εφαρμογή τους δεν θα επιφέρει καμία αρνητική επίπτωση σε ό,τι αφορά την κατανάλωση καυσίμου, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), την ισχύ του κινητήρα, τη μέγιστη ροπή ή τις εκπομπές θορύβου του οχήματός τους. Αυτό υπήρξε βασική προϋπόθεση για την έγκριση των τεχνικών μέτρων από τις αρχές.

Αν, παρόλα αυτά, διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα με το όχημά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service ŠKODA ή καλέστε τη γραμμή υποστήριξης Diesel στον αριθμό 210 9981091.


14. Θα λάβω μετά την εφαρμογή των τεχνικών μέτρων βεβαίωση από τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service ŠKODA και τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που την χάσω;


Ναι, μετά την εφαρμογή των τεχνικών μέτρων θα λάβετε βεβαίωση από τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη Service ŠKODA. Αν την χάσετε ή δεν την έχετε λάβει, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον εξουσιοδοτημένο σας συνεργάτη Service ŠKODA.


15. Είμαι κάτοχος επηρεαζόμενου οχήματος και κατοικώ σε μια χώρα στην οποία η επανορθωτική εξόρμηση ανάκλησης δεν επιβλήθηκε από τις αρμόδιες αρχές δυνάμει νόμου. Αποφάσισα να μην συμμετέχω στην εφαρμογή των τεχνικών μέτρων. Μπορώ, παρόλα αυτά, να ταξιδέψω προσωρινά σε χώρες στις οποίες το τεχνικό μέτρο αποτελεί αντικείμενο μιας νομίμως, επανορθωτικής εξόρμησης ανάκλησης (π.χ.: Γερμανία);


Η απόφαση για το πότε ένας κάτοχος οχήματος θα εφαρμόσει τα τεχνικά μέτρα στο όχημά του εξαρτάται από τον ίδιο τον πελάτη. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι στις χώρες στις οποίες οι αρμόδιες αρχές έχουν επιβάλει την επανορθωτική εξόρμηση ανάκλησης προς τους πελάτες, αυτές ενδέχεται να επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση κατά την οποία τα τεχνικά μέτρα δεν εφαρμόζονται σε ένα επηρεαζόμενο όχημα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Θεωρούμε, ωστόσο, ότι μπορείτε προσωρινά να χρησιμοποιήσετε το όχημά σας στις χώρες στις οποίες επιβάλλεται από τον νόμο η επανορθωτική εξόρμηση ανάκλησης επιβάλλεται από τον νόμο (π.χ. κατά τη διάρκεια διακοπών ή κατά τη διέλευση από τη συγκεκριμένη χώρα).


16. Τι είναι τo Μέτρo Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης της ŠKODA;


Με τo Μέτρo Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, η ŠKODA ενημερώνει τους πελάτες της ότι θα εξετάσει τυχόν παράπονα που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του τεχνικού μέτρου σε πετρελαιοκινητήρες του τύπου EA189 και σχετίζονται με ορισμένα εξαρτήματα του κινητήρα και του συστήματος επεξεργασίας καυσαερίων. Το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ισχύει για μια περίοδο 24 μηνών από τη χρονική στιγμή κατά την οποία το όχημα υπεβλήθη στο τεχνικό μέτρο και μόνο για οχήματα, των οποίων ο αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων είναι κάτω από 250.000 km κατά τη χρονική στιγμή της εφαρμογής του Μέτρου Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (όποιο επέλθει πρώτο).

Η ŠKODA πάντα διακήρυττε ότι η εφαρμογή του τεχνικού μέτρου δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου, τα στοιχεία εκπομπής CO2, την ισχύ του κινητήρα, τη ροπή, τις εκπομπές θορύβου ή τη διάρκεια ζωής του κινητήρα και των εξαρτημάτων του. Όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την έγκριση τύπου του οχήματος θα συνεχίσουν να ισχύουν. Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ρητά, ότι πληρούνται οι ρυθμιστικές απαιτήσεις. Η επιβεβαίωση ισχύει επίσης αναφορικά με τις απαιτήσεις για τη διάρκεια ζωής των συστημάτων ελέγχου των εκπομπών ρύπων. Το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης δεν επηρεάζει αυτή τη θέση.

Με το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, η ŠKODA εκπέμπει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι η αναβάθμιση δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής του οχήματος. Σκοπός του μέτρων αυτού είναι να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πελατών στο εφαρμοζόμενο τεχνικό μέτρο και να ενθαρρύνει περισσότερους πελάτες να προβούν στην αναβάθμιση των οχημάτων τους.

Οι πελάτες σύντομα θα μπορούν να λάβουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους και το εύρος του Μέτρου Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης από όλους τους Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους και τα Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία για την εκάστοτε μάρκα τους.


17. Ποιες μάρκες προσφέρουν το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και σε ποια μοντέλα αφορά;


Το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης αφορά σε όλα τα μοντέλα Volkswagen, Audi, Seat, ŠKODA και Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα με πετρελαιοκινητήρες τύπου EA189, στα οποία εφαρμόστηκε το τεχνικό μέτρο.


18. Σε ποιους αφορά το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης;


Το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης θα προσφέρεται σε όλους τους πελάτες της ŠKODA, των οποίων τα οχήματα διαθέτουν πετρελαιοκινητήρα τύπου EA189 και τα οποία υποβάλλονται σε αναβάθμιση στο πλαίσιο του τεχνικού μέτρου Service 23R7, σε σχέση με το θέμα του Diesel. Αφορά μόνο σε οχήματα, των οποίων ο αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων είναι κάτω από 250.000 km κατά τη χρονική στιγμή της εφαρμογής του Μέτρου Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Για να είναι δικαιούχοι για αυτή την παροχή, οι πελάτες θα πρέπει να παρουσιάσουν αποδεικτικά ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι συνιστώμενες από τον κατασκευαστή εργασίες Service και συντήρησης (δηλ., αφορά σε οχήματα με πλήρες ιστορικό Service).

Το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης αφορά επίσης σε όλους τους πελάτες, στα υπαγόμενα οχήματα των οποίων έχει ήδη εφαρμοστεί το τεχνικό μέτρο, από την ημερομηνία κατά την οποία αυτό εφαρμόστηκε (υπό την προϋπόθεση, ότι πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις για το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης). Το Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης συνδέεται με τον αριθμό ταυτοποίησης του οχήματος και επεκτείνεται στον νέο ιδιοκτήτη του οχήματος, εάν το όχημα πωληθεί εντός της περιόδου των 24 μηνών που καλύπτεται από τα κριτήρια εφαρμογής.

Το Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ισχύει παγκοσμίως, με την εξαίρεση των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της Νοτίου Κορέας, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί.


19. Ποια εξαρτήματα καλύπτονται από το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης;


Το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης καλύπτει συνολικά 11 εξαρτήματα εντός του συστήματος επανακυκλοφορίας καυσαερίων, του συστήματος ψεκασμού καυσίμου και του συστήματος μετεπεξεργασίας καυσαερίων: αισθητήρα λάμδα, αισθητήρα θερμοκρασίας, βαλβίδα μεταγωγής της επανακυκλοφορίας καυσαερίων, βαλβίδα επανακυκλοφορίας καυσαερίων, αισθητήρα διαφορικής πίεσης της επανακυκλοφορίας καυσαερίων, εγχυτήρα, αντλία υψηλής πίεσης, διανομέα (rail) καυσίμου, βαλβίδα ρύθμισης πίεσης, αισθητήρα πίεσης, αγωγούς υψηλής πίεσης.

Το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης δεν επηρεάζει τη θέση της ŠKODA, ότι δηλ. τα τεχνικά μέτρα δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής του κινητήρα και των εξαρτημάτων του. Οι εποπτικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει, ότι τα τεχνικά μέτρα πληρούν όλες τις νομικές απαιτήσεις και ότι δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα στοιχεία κατανάλωσης καυσίμου, τα στοιχεία εκπομπής CO2, την ισχύ του κινητήρα, τη ροπή και τις εκπομπές θορύβου.


20. Ποιες προϋποθέσεις ισχύουν για το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης;


Εκτός από τις προπεριγραφείσες προϋποθέσεις:

1) Το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

• μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή, να αξιολογηθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο από Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους,

• αφορά μόνο σε προβλήματα σχετικά με τα χρησιμοποιηθέντα υλικά και την εκτελεσθείσα εργασία στα ακόλουθα εξαρτήματα της επανακυκλοφορίας καυσαερίων, του συστήματος ψεκασμού καυσίμου και του συστήματος μετεπεξεργασίας καυσαερίων: αισθητήρα λάμδα, αισθητήρα θερμοκρασίας, βαλβίδα μεταγωγής της επανακυκλοφορίας καυσαερίων, βαλβίδα επανακυκλοφορίας καυσαερίων, αισθητήρα διαφορικής πίεσης της επανακυκλοφορίας καυσαερίων, εγχυτήρα, αντλία υψηλής πίεσης, διανομέα (rail) καυσίμου, βαλβίδα ρύθμισης πίεσης, αισθητήρα πίεσης, αγωγούς υψηλής πίεσης,

• δεν καλύπτει αυτοκίνητα εξυπηρέτησης, έξοδα, ζημιές, κ.λπ.

(2) υπό την προϋπόθεση ότι

• το επηρεαζόμενο όχημα EA 189 έχει συμμετάσχει στο τεχνικό μέτρο Service 23R7

• το όχημα έχει συντηρηθεί ορθά σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προγραμμάτων εργασιών Service, των ενημερώσεων και ανακλήσεων, όπως αυτές ζητούνται από την ŠKODA.

(3) καθώς και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει καμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

• περιπτώσεις φυσιολογικής φθοράς, δηλ., εμφάνισης αρνητικών επιπτώσεων στο όχημα από φθορά λόγω χρήσης.

• ο ιδιοκτήτης ή ένας μη εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Service ή έμπορος δεν έχει επισκευάσει, συντηρήσει ή φροντίσει το όχημα σύμφωνα με τις προδιαγραφές (π.χ., χρησιμοποιώντας μη-γνήσια ανταλλακτικά, κ.λπ.),

• δεν ακολουθήθηκαν οι οδηγίες λειτουργίας, χειρισμού και φροντίδας του οχήματος, όπως, π.χ., παρατίθενται στο βιβλίο οδηγιών,

• το όχημα υπέστη ζημιά από τρίτους ή από εξωτερικούς παράγοντες, όπως, ατύχημα, καταιγίδα / χαλάζι, πλημμύρα, κ.λπ., η οποία προκάλεσε το θέμα για το οποίο διατυπώνεται το παράπονο,

• τυχόν πρόβλημα του φίλτρου σωματιδίων, το οποίο οφείλεται σε φορτίο τέφρας,

• έχουν τοποθετηθεί πρόσθετα εξαρτήματα στο όχημα ή το όχημα υποβλήθηκε σε μετατροπές με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, π.χ., μέσω βελτίωσης (tuning) (του chip),

• το όχημα χρησιμοποιήθηκε με μη ενδεδειγμένο τρόπο, π.χ., σε αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού ή σε περίπτωση υπερφόρτωσης.

• ο κάτοχος του οχήματος δεν ενημέρωσε σχετικά με κάποιο πρόβλημα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα,

• ο κάτοχος του οχήματος δεν παρείχε στην ŠKODA τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα μέσα σε εύλογο χρονικό πλαίσιο.


21. Το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ισχύει επίσης και στην περίπτωση που το όχημα μου έχει ήδη συμμετάσχει στο τεχνικό μέτρο;


Ναι. Ως ανωτέρω, το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης επεκτείνεται και στους πελάτες, στων οποίων τα επιλέξιμα οχήματα έχει ήδη εφαρμοστεί το τεχνικό μέτρο, από την ημερομηνία κατά την οποία εφαρμόστηκε (στο βαθμό που πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις για το Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης).

Εάν οποιοσδήποτε πελάτης έχει ήδη επιβαρυνθεί με έξοδα για σχετική εργασία που έχει πραγματοποιηθεί στο όχημα του και έχει τεκμηριώσει ότι αυτά τα έξοδα προέκυψαν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του τεχνικού μέτρου, τότε η ŠKODA είναι πρόθυμη να διερευνήσει για εσάς κατά πόσον τα εν λόγω κόστη θα καλυφθούν από τη ŠKODA. Οποιοδήποτε αίτημα για μια τέτοια κάλυψη κόστους θα πρέπει να υποβάλλεται, πριν την 1η Δεκεμβρίου 2017 προς εξουσιοδοτημένο συνεργάτη service εντός της ίδιας χώρας όπου πραγματοποιήθηκε η εργασία.


22. Γιατί απαιτείται η εφαρμογή τεχνικών μέτρων στο όχημά μου;


Στο σύστημα διαχείρισης κινητήρα οχημάτων με επηρεαζόμενους κινητήρες χρησιμοποιούταν μια λειτουργία λογισμικού, η οποία αναγνώριζε την καμπύλη οδήγησης του επίσημου τύπου ελέγχου. Αναλόγως της αναγνώρισης της καμπύλης οδήγησης, το σύστημα διαχείρισης κινητήρα μεταβαίνει σε δύο διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας: Την κατάσταση λειτουργίας 1 με βέλτιστο επίπεδο εκπομπών NOx υπό συνθήκες ελέγχου ή την κατάσταση λειτουργίας 2 με βέλτιστες τιμές εκπομπών σωματιδίων κατά την οδική κυκλοφορία.


23. Είμαι ιδιοκτήτης ενός επηρεαζόμενου οχήματος και κατοικώ σε μία από τις 28 χώρες της ΕΕ. Αποφάσισα να μη συμμετέχω στα τεχνικά μέτρα εφαρμογής λογισμικού. Τι θα συμβεί αν μετακομίσω μόνιμα σε μια χώρα στην οποία τα τεχνικά μέτρα είναι υποχρεωτικά και θέλω να πάρω μαζί μου το όχημά μου;


Θα πρέπει να καταχωρήσετε το όχημά σας σε αυτήν τη χώρα. Κανονικά, θα ενημερωθείτε από τις αρχές ότι θα πρέπει να εφαρμόσετε την αναβάθμιση εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες Service ŠKODA στη νέα σας χώρα κατοικίας.