Τεχνική Βιβλιογραφία και Βιβλία Επισκευών για τους διάφορους τύπους αυτοκινήτων ŠKODA διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας

https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showSearchArticle.do