Σας ενημερώνουμε ότι το διαγνωστικό Μηχάνημα VAS56160F (laptop) είναι προς διάθεση.

Η αίτηση για την άδεια χρήσης λογισμικού για τα διαγνωστικά Μηχανήματα VAS 616X & VAS 615X, γίνεται μέσω Erwin στο εργοστάσιο στην παρακάτω διεύθυνση:

https://erwin.skoda-auto.cz/erwin/showCarDiagnostics.do

Για περισσότερες πληροφορίες και τοποθέτηση παραγγελιών παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στον κ. Νικόλαο Παπανδρέου

Τηλ: 210 9981212

Fax: 210 9981211

Email: papnik@kosmocar.gr

Έντυπο Παραγγελίας: "Έντυπο παραγγελίας ειδικών εργαλείων & εξοπλισμού"