ΕΤΚΑ: Σύνθετο Πρόγραμμα αναζήτησης κωδικών Ανταλλακτικών.

EIS: Απλοποιημένη έκδοση του ETKA.

ETOS: Απλοποιημένη έκδοση του ETKA που καλύπτει και άλλες μάρκες του Ομίλου.

Για περισσότερες πληροφορίες και τοποθέτηση παραγγελιών μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Νικόλαο Ροζάκη.

Τηλ: 210 9981357

Fax: 210 9981367

Email: nikroz@kosmocar.gr