Οι προδιαγραφές του εργοστασιακού εξοπλισμού, των ειδικών εργαλείων που απαιτούνται για συνεργείο ŠKODA AUTO καθώς και οι αντίστοιχες επεξηγήσεις είναι διαθέσιμες στο παρακάτω αρχείο :

Προδιαγραφές ŠKODA AUTO

Για περισσότερες πληροφορίες και τοποθέτηση παραγγελίων για αγορά ή ενοικίαση εξοπλισμού και ειδικών εργαλείων παρακαλώ παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε κ. Νικόλαο Παπανδρέου

Τηλ: 210 9981212

Fax: 210 9981211

Email: papnik@kosmocar.gr

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ