Οι προδιαγραφές του εργοστασιακού εξοπλισμού, των ειδικών εργαλείων που απαιτούνται για συνεργείο Škoda Auto καθώς και οι αντίστοιχες επεξηγήσεις είναι διαθέσιμες στο παρακάτω αρχείο :

Προδιαγραφές Škoda Auto

Για περισσότερες πληροφορίες και τοποθέτηση παραγγελίων για αγορά ή ενοικίαση εξοπλισμού και ειδικών εργαλείων παρακαλώ παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε κ. Νικόλαο Παπανδρέου.

Τηλ: 210 9981212

Fax: 210 9981211

Email: papnik@kosmocar.gr

Έντυπο παραγγελίας ειδικών εργαλείων & εξοπλισμού

Έντυπο παραγγελίας ενοικίασης ειδικών εργαλείων & εξοπλισμού