Για υποβολή τεχνικών ερωτήσεων παρακαλούμε όπως αποστείλετε το σχετικό έντυπο "Tech_Quest_Indep.xls" στο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης After Sales της Kosmocar υπόψη του κ. Ανδρέα Καρδάση.

Τηλ: 210 5506593

Fax: 210 9981340

Email: technical_support@kosmocar.gr