Η ΕΕ θέτει τον στόχο δημιουργίας μιας ενεργειακής κοινότητας με μια πολιτική για το μέλλον. Η οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου καθώς και τα ελαστικά που βοηθούν στη χαμηλή κατανάλωση του οχήματος είναι σημαντικοί παράγοντες για τη κλιματική και ενεργειακή πολιτική έως το 2030. Η νέα ετικέτα ελαστικών ΕΕ προβλέπεται να σας παρέχει πληροφορίες και να διευκολύνει την απόφασή σας για την αγορά ελαστικών.

Πληροφορίες ελαστικών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/740

Οι ετικέτες των ελαστικών υποδεικνύουν τους διάφορους τύπους ελαστικών που θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στο όχημά σας κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Σημειώνεται ότι δεν μπορούμε να σας προτείνουμε το ποιος συγκεκριμένος τύπος ελαστικού (από την εμφανιζόμενη γκάμα) θα τοποθετηθεί σε κάθε συγκεκριμένο όχημα και δεν μπορείτε να επιλέξετε έναν συγκεκριμένο τύπο ελαστικού. Όλες οι εμφανιζόμενες πληροφορίες παρέχονται από ένα τρίτο μέρος και δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την ακρίβειά τους – αν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με τις προδιαγραφές ελαστικών απευθυνθείτε στον τοπικό σας συνεργάτη Škoda.

Εισαγωγή στη σήμανση

Ο στόχος: Μια κλιματική πολιτική για το μέλλον

 

Για να επιτευχθεί αυτό, η ΕΕ στοχεύει, ανάμεσα σε άλλα, να μειώσει τις εκπομπές CO2 από την οδική κυκλοφορία. Η χρήση ελαστικών εξοικονόμησης καυσίμου στο όχημα, μπορεί να υποστηρίξει αυτή την αποστολή μειώνοντας τις εκπομπές CO2 από τις οδικές μεταφορές. Για να λαμβάνετε συγκριτικές πληροφορίες αναφορικά με την οικονομία καυσίμου, την ασφάλεια και τον θόρυβο κύλισης πριν την αγορά ενός ελαστικού, η ΕΕ βελτιώνει τις ετικέτες των ελαστικών. Με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/740, η ΕΕ καθιερώνει τη νέα ετικέτα Ευρωπαϊκή ελαστικών την 1η Μαΐου 2021.

Τι αλλάζει για εσάς;

Η νέα Ευρωπαϊκή ετικέτα ελαστικών παρέχει τη βάση για τη σωστή ενημέρωση για την επιλογή αποδοτικότερων ως προς το καύσιμο ελαστικών. Η νέα σήμανση των ελαστικών επιτρέπει τη σύγκριση των σχετικών πληροφοριών. Οι καταναλωτές μπορούν να ωφεληθούν όσον αφορά τη μείωση του κόστους και των εκπομπών CO2, ενώ ταυτόχρονα να προβούν σε μια φιλική προς το περιβάλλον αγορά.

Οικονομία καυσίμου

Η κλάση εξοικονόμησης καυσίμου διαφέρει αναλόγως της αντίστασης κύλισης και μπορεί να έχει την εξής σήμανση: «A» είναι τα πιο αποδοτικά ελαστικά και εξοικονομούν καύσιμο, «Ε» είναι τα λιγότερο αποδοτικά ελαστικά και με αυτά το όχημα καταναλώνει το περισσότερο καύσιμο.

Θόρυβος κύλισης

Ο θόρυβος κύλισης των ελαστικών ή το επίπεδο εξωτερικού θορύβου μετριέται σε ντεσιμπέλ (dB) και αναφέρεται με έναν αριθμό αντί για XY. Επιπλέον, ο θόρυβος κύλισης αξιολογείται σε τρία επίπεδα: A, B, και C.

Πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα

Η κλάση πρόσφυσης σε βρεγμένο οδόστρωμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες πέδησης σε συνθήκες υγρού καιρού και εκτείνεται από το «Α» (μέγιστη ασφάλεια) μέχρι το «Ε» (ελάχιστη ασφάλεια).

Πρόσφυση στο χιόνι

Τα ελαστικά που σημαίνονται με αυτό το σύμβολο είναι κατάλληλα για χρήση σε ακραίες συνθήκες χιονιού.

Πρόσφυση στον πάγο

Τα ελαστικά που σημαίνονται με αυτό το σύμβολο είναι σχεδιασμένα για οδοστρώματα με στρώση πάγου ή καλυμμένα με χιόνι. Η χρήση ελαστικών πάγου σε λιγότερο δυσμενείς καιρικές συνθήκες (π.χ. σε βρεγμένο οδόστρωμα ή σε υψηλότερες θερμοκρασίες) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση, ειδικά σε ό,τι αφορά στην πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα και τη φθορά.

Περαιτέρω σημειώσεις

Η κατανάλωση καυσίμου μπορεί να μειωθεί σημαντικά οδηγώντας με έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Για τη βελτίωση της οικονομίας καυσίμου και την πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα είναι σημαντικό να ελέγχεται τακτικά η πίεση ελαστικών. Πρέπει να τηρούνται πάντα οι αποστάσεις ασφαλείας.

Ιστοσελίδα της επιτροπής της ΕΕ

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής