Σας ενημερώνουμε ότι το νέο πρόγραμμα Τεχνικής Εκπαίδευσης ενημερώθηκε. Για πληροφορίες για θέματα Τεχνικής Εκπαίδευσης μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Λουκά Μπαφατάκη

Τηλ: 210 9981068

Fax: 210 9981340

Email: ttc@kosmocar.gr

Εγχειρίδιο Τεχνικής Εκπαίδευσης Škoda