Αυτή η σελίδα είναι συμπληρωματική της προηγούμενης. Κάντε click για να επιστρέψετε.
MyŠkoda App

MyŠkoda Club*

• Complete challenges, earn points and earn genuine Škoda products as rewards.

• Get family and friends involved and share with them the benefits of using MyŠkoda.

*Available in selected markets only.