Αυτή η σελίδα είναι συμπληρωματική της προηγούμενης. Κάντε click για να επιστρέψετε.
MyŠkoda App

Track & Explore*

• View your car’s configuration and order status with ease.

• Get ready to take delivery of your new car by completing the “To do” checklist provided.

• Learn everything you need to know about your new car with how-to videos.

• Start and complete the activation process before picking up your car.

*Available in selected markets only.